Titertest in 10 minuten

U heeft er vast wel van gehoord, u kunt uw hond laten “titeren”. Er wordt dan door uw dierenarts een klein beetje bloed bij uw hond afgenomen. In dit bloed wordt de hoeveelheid antistoffen tegen hondenziekte, Parvo en besmettelijke leverziekte bepaald. Wanneer de hoeveelheid antistoffen tegen één van deze ziekten onvoldoende blijkt, dan kan uw hond alsnog gevaccineerd worden.

Titerbepaling in 10 minuten

Met de Rapidstatus titertest bepalen wij de titer bij uw hond in 10 minuten. De Rapidstatus titertest geeft geen titerwaarde maar wel een heldere positieve of negatieve uitslag. Positief wil zeggen dat er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn tegen hondenziekte, Parvo en besmettelijke leverziekte. Negatief geeft aan dat de hoeveelheid antistoffen onvoldoende is voor een optimale bescherming en dat vaccineren aan te raden is. Vooral de snelle en betrouwbare uitslag is een voordeel van deze Rapid test.