Tandheelkunde

Tandheelkunde bij Dierenartsenpraktijk Horst e.o.

Wij bieden professionele tandheelkundige zorg voor uw paard, pony of ezel. De innovaties en kennis binnen de tandheelkunde van paarden is de laatste jaren ontzettend toegenomen. Door educatie en ervaring gaan wij mee met deze ontwikkelingen en verzorgen wij een uitgebreid palet aan tandheelkundige zorg. Alles met als doelstelling een comfortabel en blij paard, want alles staat en valt bij een correcte voederopname en voedingstoestand. Hieronder leest u een selectie van onze behandelingen; neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor een gebitscontrole voor uw dier te bespreken.

Regulier onderhoud

De kiezen van paardachtigen zijn wat anders gebouwd dan bij mensen, ze hebben namelijk een relatief lange kroon die voor het grootste gedeelte in de kaak ligt ingebed en een korte tandwortel. Als grazer is het gebit aangepast aan langdurig en veel malen van vezels, waardoor de kroon langzaam slijt. Door de bouw van de schedel hebben de kiezen op bepaalde plaatsen de neiging om bij het slijten scherpe punten te ontwikkelen, wat wangletsels of tongletsels kan veroorzaken. Dit noemen we 'glazuurpunten' die door middel van elektrische apparatuur kunnen worden rondgeveild. De dierenarts respecteert hierbij zoveel mogelijk het kauwoppervlak. Toch kan het ook voorkomen dat het kauwoppervlak van bepaalde kiezen langer, korter of schever staat dan de rest van de rij. Dan is soms een meer uitgebreide sanering nodig om het normale occlusiepatroon (normale aansluiting) te herstellen.

Bij jonge paarden die nog aan het wisselen zijn, kunnen de melkkiezen of melksnijtanden soms voor problemen zorgen als ze net wel (de zogenaamde doppen) of net niet los zitten. Ook wolfskiezen komen in de periode tot drie jaar door en kunnen in de jonge jaren alvast verwijderd worden. Denk er dus zeker aan ook uw jongere paard of pony eens aan te bieden ter controle, zeker als er problemen of ongemakken zijn bij de voederopname. 

Tand- en kiesextracties

Soms zijn er situaties waarin een afwijkende of zieke tand of kies niet gered kan worden en teveel ongemak veroorzaakt om te blijven zitten. In die gevallen verzorgen wij de extractie van deze tanden. Wij beschikken over alle apparatuur om de gezondheid van tanden en kiezen te diagnosticeren en om ze te verwijderen uit de mond.

Snijtandaandoeningen

Vooral bij oudere paarden (vanaf 15 jaar) zien we soms een aandoening (EOTRH) aan de snijtanden of hoektanden, die zorgt voor ontsteking en absorptie van de tandwortels, met fragiliteit en pijn tot gevolg. Soms zien we ook juist verdikking van de tandwortels (door cementafzetting) in plaats van absorptie. Het resulteert in instabiele, pijnlijke en gevoelige tanden en de beste verlichting voor het paard is om de zieke tanden eruit te halen, waardoor de ontsteking tot rust komt en er geen druk meer op de tandkas wordt uitgeoefend.

Parodontitis behandelingen

Met stijgende leeftijd zien we een frequenter voorkomen van ontstoken tandvlees, spleetjes tussen tanden (diastemata) waar vezels tussen blijven hangen, en teruggetrokken tandvlees (pockets) met als resultaat een tand die uiteindelijk los komt te staan en voor nog meer ongemak zorgt. Dit proces kan best vroeg gediagnosticeerd worden, waarbij gerichte behandeling er voor kan zorgen dat de weefsels rond de tand tot rust komen en het loskomen van tanden wordt voorkomen. Het behandelen van diastemata door ze aan te passen, te vullen of door pockets te reinigen en te vullen behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Voor advies over de behandeling van het gebit van uw paard, pony of ezel kunt u contact met ons opnemen.

Terug naar Paard