Paard

Paard ziek?

Is uw paard ziek? Laat hem of haar dan in ieder geval onderzoeken. Misschien is verdere behandeling niet nodig. Maar het kan ook ernstig(er) zijn. Wanneer u ons belt, sturen wij een van onze dierenartsen. Die doet het onderzoek, en adviseert u over vervolgstappen.

Maak een afspraak via 077 - 398 21 69.

Volwaardige paardenkliniek

Wij voeren een volwaardige paardenkliniek in Horst. Wees dus verzekerd: bij alle aandoeningen en ziektes kunt u bij ons terecht. Dus ook bij:

 • Koliek
 • Maagzweer
 • Droes
 • Hoefbevangenheid
 • Kreupelheid
 • Rhinopneumonie
 • Mok

Bel direct voor een afspraak: 077 - 398 21 69.

Symptomen waaraan u een ziek paard herkent

Twijfelt u of uw paard ziek is? U kunt ziekte herkennen aan de volgende kenmerken en symptomen:

 • Glazige, doffe ogen
 • Gedragsverandering (bijvoorbeeld naar binnen gekeerd zijn)
 • Afzondering, niet alert, geen interesse in de omgeving
 • Niet willen eten of drinken
 • Sloomheid, traagheid, lusteloosheid
 • Geen of weinig beweging
 • Doffe of krullende vacht
 • Staart tussen de billen
 • Hoofd laten hangen (anders dan bij rusten)

Let op: deze lijst is zeker niet volledig. Er is veel meer dat erop kan duiden dat uw paard ziek is. Bel bij twijfel altijd met onze praktijk: 077 - 398 21 69.

Maakt u zich zorgen over uw paard?

Als u denkt dat uw paard ziek is, om welke reden dan ook, bel met onze paardenkliniek. Wij horen graag van u. Oók wanneer achteraf blijkt dat uw paard gezond is. We stellen u graag gerust.

Tandheelkunde

Wij bieden professionele tandheelkundige zorg voor uw paard, pony of ezel. De innovaties en kennis binnen de tandheelkunde van paarden is de laatste jaren ontzettend toegenomen. Door educatie en ervaring gaan wij mee met deze ontwikkelingen en verzorgen wij een uitgebreid palet aan tandheelkundige zorg. Alles met als doelstelling een comfortabel en blij paard, want alles staat en valt bij een correcte voederopname en voedingstoestand. Hieronder leest u een selectie van onze behandelingen; neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor een gebitscontrole voor uw dier te bespreken.

Regulier onderhoud

De kiezen van paardachtigen zijn wat anders gebouwd dan bij mensen, ze hebben namelijk een relatief lange kroon die voor het grootste gedeelte in de kaak ligt ingebed en een korte tandwortel. Als grazer is het gebit aangepast aan langdurig en veel malen van vezels, waardoor de kroon langzaam slijt. Door de bouw van de schedel hebben de kiezen op bepaalde plaatsen de neiging om bij het slijten scherpe punten te ontwikkelen, wat wangletsels of tongletsels kan veroorzaken. Dit noemen we 'glazuurpunten' die door middel van elektrische apparatuur kunnen worden rondgeveild. De dierenarts respecteert hierbij zoveel mogelijk het kauwoppervlak. Toch kan het ook voorkomen dat het kauwoppervlak van bepaalde kiezen langer, korter of schever staat dan de rest van de rij. Dan is soms een meer uitgebreide sanering nodig om het normale occlusiepatroon (normale aansluiting) te herstellen.

Bij jonge paarden die nog aan het wisselen zijn, kunnen de melkkiezen of melksnijtanden soms voor problemen zorgen als ze net wel (de zogenaamde doppen) of net niet los zitten. Ook wolfskiezen komen in de periode tot drie jaar door en kunnen in de jonge jaren alvast verwijderd worden. Denk er dus zeker aan ook uw jongere paard of pony eens aan te bieden ter controle, zeker als er problemen of ongemakken zijn bij de voederopname. 

Tand- en kiesextracties

Soms zijn er situaties waarin een afwijkende of zieke tand of kies niet gered kan worden en teveel ongemak veroorzaakt om te blijven zitten. In die gevallen verzorgen wij de extractie van deze tanden. Wij beschikken over alle apparatuur om de gezondheid van tanden en kiezen te diagnosticeren en om ze te verwijderen uit de mond.

Snijtandaandoeningen

Vooral bij oudere paarden (vanaf 15 jaar) zien we soms een aandoening (EOTRH) aan de snijtanden of hoektanden, die zorgt voor ontsteking en absorptie van de tandwortels, met fragiliteit en pijn tot gevolg. Soms zien we ook juist verdikking van de tandwortels (door cementafzetting) in plaats van absorptie. Het resulteert in instabiele, pijnlijke en gevoelige tanden en de beste verlichting voor het paard is om de zieke tanden eruit te halen, waardoor de ontsteking tot rust komt en er geen druk meer op de tandkas wordt uitgeoefend.

Parodontitis behandelingen

Met stijgende leeftijd zien we een frequenter voorkomen van ontstoken tandvlees, spleetjes tussen tanden (diastemata) waar vezels tussen blijven hangen, en teruggetrokken tandvlees (pockets) met als resultaat een tand die uiteindelijk los komt te staan en voor nog meer ongemak zorgt. Dit proces kan best vroeg gediagnosticeerd worden, waarbij gerichte behandeling er voor kan zorgen dat de weefsels rond de tand tot rust komen en het loskomen van tanden wordt voorkomen. Het behandelen van diastemata door ze aan te passen, te vullen of door pockets te reinigen en te vullen behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Voor advies over de behandeling van het gebit van uw paard, pony of ezel kunt u contact met ons opnemen.

Keuringen

Bij de koop of verkoop van paarden willen zowel verkoper als koper zoveel mogelijk zekerheid en voor zo min mogelijk verrassingen in de toekomst komen te staan.

Om meer zekerheid over de toestand van het te kopen/verkopen paard te verkrijgen, kunt u uw dierenarts vragen om het paard klinisch en/of röntgenologisch te keuren. Tijdens een klinische keuring wordt het paard van neus tot staart onderzocht. Hart, longen, ogen, beenwerk en algemeen voorkomen worden beoordeeld. Verder wordt middels het monsteren van het paard op een rechte lijn en op een harde en zachte volte, alsook door middel van buigproeven beoordeeld of een paard rad loopt en dus niet kreupel is. Als dit alles goed lijkt, bestaat de mogelijkheid om gewrichten in beeld te brengen met röntgenopnames en pezen en banden door middel van echografie. Door jarenlange ervaring en opgedane kennis kunnen wij u een weloverwogen keuze laten maken in deze toch spannende fase. Dit alles is mogelijk op onze kliniek maar ook (mits de correcte voorzieningen aanwezig zijn) bij u op stal.

Informeer geheel vrijblijvend naar onze mogelijkheden en tarieven.

Orthopedie

Paarden zijn door hun bouw, ze lopen letterlijk op hun tenen, relatief gevoelig om kreupel te worden. Vaak zijn deze kreupelheden gelukkig eenvoudig te verhelpen, bijvoorbeeld bij een zogenaamde zoolzweer. Soms is er een andere oorzaak. Ons doel is om een oorzaak en daarbij passende therapie te vinden, zodat uw pony of paard zich zo snel mogelijk weer comfortabel kan voortbewegen. Een oorzaak vinden begint met een gesprek met u als eigenaar of ruiter. Aan de hand van de door u omschreven klacht of het gevoel dat u krijgt als u het paard of de pony rijdt, kunnen wij als dierenarts al veel informatie verkrijgen. Vervolgens zullen we het paard beoordelen. Hierbij horen het bekijken van het paard in stilstand, het voelen naar de bovenlijn en beenwerk en het laten bewegen op een rechte lijn, op een harde en een zachte volte en het uitvoeren van buigproeven. Als er dan een onregelmatigheid te zien is kunnen wij op basis van bewegingspatroon tijdens de verschillende onderdelen van het kreupelheidsonderzoek een waarschijnlijke diagnose maken. Deze waarschijnlijkheidsdiagnose of vermeende locatie van de klacht kan bevestigd worden door middel van zogenaamde “diagnostische verdovingen”. Als de locatie waar de “pijn” vandaan komt bekend is, kunnen we verder gaan kijken. Dit kan door middel van röntgenfoto’s, waarbij we voornamelijk veranderingen in de benige delen, de botten, in beeld kunnen brengen. Daarnaast kunnen we de weke delen, de pezen en banden, in beeld brengen door middel van echografie. Door jarenlange ervaring en het volgen van specialistische cursussen kans ons team u optimaal begeleiden. Mocht verder onderzoek nodig zijn, dan zijn MRI- en CT-onderzoek mogelijk noodzakelijk voor het stellen van een uiteindelijke diagnose. Graag verwijzen wij u daarvoor naar specialistische klinieken bij ons in de buurt.

Merriebegeleiding (embryo flushing)

Voor begeleiding van uw merrie rondom het dekken bent u bij ons aan het juiste adres. Reguliere merriebegeleiding bestaat uit het opvolgen van de cyclus van de merrie middels palpatie (opvoelen) en echografie van de eierstokken en baarmoeder. Door de cyclus van uw merrie op te volgen, bepalen we het beste moment van inseminatie, controle na inseminatie en drachtcontrole. Wanneer nodig kan de dierenarts, in overleg met u, overgaan tot het sturen van de cyclus voor een betere kans van slagen van een dekpoging. Wij werken voornamelijk met vers sperma, omdat de controle van merries die met diepvriessperma moeten worden bediend veel frequenter moet gebeuren. Dit doen wij bij voorkeur bij ons op de praktijk en daarvoor hebben wij vooralsnog niet de juiste faciliteiten voor. Onze dierenarts Marijn is bezig zich te verdiepen in de techniek van embryo spoelen. In het seizoen van 2023 zal hij (beperkt) van start gaan met het spoelen van embryo’s.

Zorg voor veulens

Een geslaagde dekpoging leidt doorgaans tot de geboorte van een veulen. Rondom het veulenen staan wij altijd voor u klaar, zowel voor raad als voor daad in spoedgevallen. De eerste levensdagen van een veulen zijn precair en verdienen extra (veterinaire) aandacht. Bij controle van een veulen op de eerste levensdag wordt het beoordeeld op onder andere het hart, de longen, de navel, de gewrichten, de mond en de ogen (zit alles erop en eraan?). Gedurende de eerste 24 tot 36 uur is de opname van antilichamen uit de biest van de merrie optimaal. Na 36 uur is de darmwand niet meer permeabel voor antilichamen uit de biest. Om de opname van voldoende antilichamen door het veulen te controleren, kom wij op de derde levensdag graag bloed van het veulen afnemen. Op dit bloed wordt in ons lab een test gedaan, waardoor we u dezelfde ochtend of middag nog kunnen verwittigen van de uitslag. Bij een goede uitslag kunt u er gerust op zijn dat het veulen voldoende antilichamen tot zijn beschikking heeft om eerste weerstand te bieden tegen de meeste ziekteverwekkers. Wanneer de antilichaamconcentratie onvoldoende blijkt te zijn, kunnen wij hier tijdig op inspringen door per infuus het veulen te voorzien van plasma. Zo streven wij er naar uw veulen de best mogelijke start te geven. Mocht er onverhoopt toch ziekte bij uw veulen optreden, kunnen wij middels onderzoek en  verschillende labbepalingen tot de juiste diagnose en therapie komen.

Mijn paard presteert minder

Soms kan het zo zijn dat uw paard anders is dan u gewend bent tijdens training of in een wedstrijd. Het kan zijn dat uw paard een “off-day” heeft, maar als de prestaties toch langer achterblijven, kan het zijn dat er iets aan de hand is. Bij het onderzoeken van eventuele oorzaken van verminderd presteren zijn wij u graag van dienst.

Belangrijk hierbij is de anamnese (het vraaggesprek). Hierin bespreken we eventuele veranderingen in het management van het paard, de voeding, ontworming, training van het paard en eventuele andere klachten die u of uw paard ervaren.

We gaan uw paard onderzoeken. Eerst zullen, zonder dat het paard beweging heeft gehad, hart en longen onderzocht worden.  Spieren en gewrichten worden goed nagevoeld, vaak kunnen we dan al een idee krijgen waar een knelpunt zit. Daarna gaan we het paard beoordelen in beweging. Met de hierbij verkregen informatie kunnen wij steeds meer puzzelstukjes in elkaar passen. De puzzel kan compleet gemaakt worden door middel van extra onderzoeken. Wij bieden een breed scala aan aanvullende onderzoeken, van een uitgebreid luchtwegonderzoek (middels luchtwegscopie) met eventuele luchtwegspoeling, ECG-onderzoek van het hart, bloedonderzoek waarbij we vaak binnen een paar uur uitslag hebben, tot röntgendiagnostiek en echografie. Op basis van alle informatie die we hebben, kunnen we de puzzel completer maken, waarmee we dan met een plan/behandeling komen waarmee uw paard en u op weg geholpen worden.

Operaties

Naast kleine operaties bij u op stal (denk aan castratie, hechten van wondes), hebben wij ook de mogelijkheid om operaties te verrichten op onze kliniek. Operaties op de kliniek kunnen zowel staande als onder algehele anesthesie worden verricht, afhankelijk van de ingreep. Voorafgaand aan algehele anesthesie wordt uw paard onderworpen aan een kort onderzoek, waarmee het anesthesierisico wordt ingeschat. Vervolgens zal het paard worden voorbereid, waarbij een katheter in de halsader wordt aangebracht en waarbij het operatiegebied al zoveel mogelijk geschoren wordt. Hiermee trachten wij de anesthesietijd zo kort mogelijk te houden. Operaties die wij verrichten, zijn staande en liggende castraties, klophengst castraties, artroscopieën (het verwijderen van gewrichtsfragmenten), herstellen van navelbreuken, het hechten van wonden en het repareren van kaakfracturen. Operatie van veulens gebeurd bij ons ook onder algehele anesthesie. Met enkele aanpassingen aan ons anesthesieapparaat kunne we ook veulens prima beademen. Veulens kunnen wij onder andere opereren aan (bacteriële) gewrichtsontstekingen, beenstand veranderingen en navelbreuken. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Röntgenkeuring van het jonge paard

Of een veulen een gezond (sport)paard wordt, is van veel factoren afhankelijk. In dit stuk wil ik u meenemen in het belang van het tijdig opsporen van defecten in de botvormig bij het jonge paard (osteochondrose of osteochondrosis dissecans, OC, respectievelijk OCD). Het ontstaan van het ziekteproces is voor OC en OCD nog altijd niet opgehelderd. Het is wel bekend dat tijdens het vormen van een embryo en na de geboorte botvormig plaatsvindt door bestaand kraakbeen te laten calcificeren (verkalken). Bij OC en OCD is er sprake van een storing in deze botvormig. Deze stoornis kan het gevolg van vele factoren zijn, onder meer onjuiste voeding, het bewegingspatroon en erfelijke factoren.

Groeischijven sluiten bij het veulen op verschillende tijdstippen in het vroege leven. De laatste groeischijven sluiten rond de 12 tot 14 maanden leeftijd (knie) en daarmee stopt ook de verbening van gewrichten. Tot deze tijd kunnen er problemen optreden in de vorming van nieuw bot. Het is dan ook van groot belang om rond deze leeftijd in beeld te brengen hoe de ontwikkeling van de gewrichten bij uw veulen(s) is verlopen. Eventuele problemen in de botvormig kunnen namelijk leiden tot fragmenten die ofwel vastzitten aan het gewrichtskraakbeen ofwel los in een gewricht aanwezig kunnen zijn. Deze fragmenten kunnen leiden tot onder meer kraakbeenschade, mechanische belemmering, irritatie van het gewricht en/of gewrichtskapsel en daarmee tot ongemak bij het zich ontwikkelende dier. Alvorens u met een jong paard aan de slag gaat, is het belangrijk dat de gewrichten soepel en zonder problemen arbeid kunnen gaan verrichten. Sommige vormen van OC en OCD kunnen hierbij een probleem vormen.

OC/OCD kan, maar hoeft zich niet te uiten in kreupelheid en gewrichtsovervulling. Ook jonge paarden met droge gewrichten die niet kreupel zijn, kunnen OC/OCD op röntgenfoto’s vertonen. Fragmenten kunnen, nadat ze op röntgenfoto’s zijn gedetecteerd, worden verwijderd via een kijkoperatie in het gewricht (arthroscopie). Hierbij wordt via twee kleine gaatjes in het gewricht een beeld verkregen van het fragment, waarna het fragment verwijderd wordt. Rond de leeftijd van 12 tot 14 maanden heeft het gewrichtskraakbeen nog een vrij goed herstellend vermogen. Dat wil zeggen dat eventuele (onvermijdbare) schade aan het kraakbeen die kan ontstaan tijdens het uitvoeren van een arthroscopie of die achterblijft na het verwijderen van een fragment nog door het lichaam opgelost kan worden. Het jonge paard is dan nog lang niet in (volle) training en heeft dan alle kans rustig te herstellen, alvorens het echte werk gaat beginnen. Het najaar is een perfecte periode om uw jonge dier(en) door ons op locatie op de röntgenfoto te laten zetten, waarna een individueel plan kan worden gemaakt met betrekking tot wat het beste is voor uw veulen/jaarling. Mocht u nog vragen hebben of wilt u een afspraak maken om uw jonge dier op locatie (of op de praktijk) op de foto te zetten, neem dan gerust contact met ons op.