Bloedonderzoek hond & kat

Bij het laboratorium van Dierenartsenpraktijk Horst staan een aantal IDEXX-apparaten waar verschillende bloedonderzoeken mee gedaan kunnen worden. De dierenarts neemt het bloed af in de juiste bloedbuisjes en geeft dit af op het laboratorium met de aanvraag voor de benodigde testen.

Direct een uitslag

De laboranten kunnen het onderzoek, wanneer nodig, direct inzetten.

Eén van de voordelen hiervan is, dat er vrijwel direct een uitslag bekend is.

Een beknopte uitleg over twee van deze apparaten:

De Procyte

Het eerste apparaat is de Procyte. Hiermee bepalen we het algemeen bloedbeeld. Dat wil zeggen, dit meet het aantal witte en rode bloedcellen en differentieert deze. Een ontsteking of een bloedarmoede is hierdoor snel te herkennen. Maar het geeft ook informatie over bijvoorbeeld een allergische reactie of de aanmaak van rode bloedcellen. Dit als voorbeeld van informatie die de dierenarts uit de uitslag kan halen.

De Catalyst

Het tweede apparaat is de Catalyst. Deze is voor het klinisch chemisch bloedbeeld. We kunnen hier een behoorlijk aantal parameters mee bepalen die duidelijkheid verschaffen over het functioneren van verschillende organen, zoals bijvoorbeeld de nieren en de lever. Zo is een nierfalen al in een vroeg stadium te herkennen door naar bepaalde eiwitten te kijken. Ook kunnen we hier patiënten met suikerziekte goed mee volgen door de glucose met regelmaat te bepalen. Natuurlijk zijn er nog een aantal andere testen die we hier mee kunnen doen.

Zoals eerder al aangeven is het een groot voordeel als de uitslag snel bekend is, zeker wanneer een patiënt ernstig ziek is. Of voordat een patiënt onder narcose gaat. Je kunt dan het risico beter inschatten en vooral bij de hele jonge, de zwakkere en de oudere patiënten kan dit erg zinvol zijn. Een uitslag wordt direct teruggekoppeld naar de dierenarts zodat deze de juiste stappen kan zetten om de patiënt goed verder te kunnen helpen.

Vragen?

Heeft u vragen over het urine onderzoek bij hond en kat, neem dan contact met ons op. Email naar dierenarts@daphorst.com of bel ons op 077 - 398 21 69 (vragen naar het lab).

Terug naar Lab