Urineonderzoek hond & kat

Urineonderzoek hond kat

Regelmatig krijgen wij urine van honden en katten aangeleverd in ons lab voor onderzoek.
Een urine onderzoek is nuttig wanneer de volgende klachten zich bij hond of kat voordoen:

  • Vaak kleine beetjes plassen
  • Urine niet op kunnen houden
  • Afwijkende kleur
  • Niet kunnen plassen
  • Veel drinken/plassen
  • Passief urine verlies

Concentratie urine

Wanneer we een onderzoek mogen uitvoeren bepalen we het soortelijk gewicht door middel van een refractometer. Deze bepaling kan ons duidelijkheid geven over de concentratie van de urine. Met deze informatie weten we iets meer over de nierfunctie en of het dier inderdaad meer drinkt en/of plast.

Zuurgraad pH meten

Met een teststrip bekijken we of er een afwijkende hoeveelheid eiwit of glucose in de urine zit en kunnen we de pH (zuurgraad) meten.

Sediment bekijken

Vervolgens centrifugeren we de urine. Hierdoor zakken de zwaardere deeltjes naar beneden. De opeenhoping die hierdoor ontstaat, bestaat uit cellen en somsook kristallen en/of bacteriën. Dit noemen we het sediment en dit bekijken we onder de microscoop.

Op kweek zetten

Ook kunnen we de urine op kweek zetten. Wanneer er bacteriën in de urine zitten kan dit voor een infectie zorgen. We kunnen de bacteriestam en de meeste gevallen determineren en we maken een antibiogram. Op deze manier weten we welk soort bacterie de oorzaak van de problemen zijn en weten we middels het antibiogram voor welk antibioticum de bacterie gevoelig is. Bij dit onderzoek moet de urine steriel afgenomen zijn om er voor te zorgen dat er geen andere bacteriën in de urine komen.

Vragen?

Heeft u vragen over het urine onderzoek bij hond en kat, neem dan contact met ons op. Email naar dierenarts@daphorst.com of bel ons op 077 - 398 21 69 (vragen naar het lab).

Terug naar Lab